search
error

Elev

När du går hos oss på Rönnowska får du mer än undervisning. Vi vill att du ska lyckas. Därför finns flera olika yrkeskategorier hos oss som ger dig hjälp och stöd om du behöver det.

Vi har specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolhälsa med kuratorer och skolsköterskor, skolbibliotek, skolvärdar och en populär cafeteria som är öppen hela skoldagen. Du kan även påverka din skolgång genom att engagera dig i elevkåren.