Elev

När du går hos oss på Rönnowska får du mer än undervisning. Vi vill att du ska lyckas. Därför finns flera olika yrkeskategorier hos oss som ger dig hjälp och stöd om du behöver det.

Vi har specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolhälsa med kuratorer och skolsköterskor, skolbibliotek, skolvärdar och en populär cafeteria som är öppen hela skoldagen. Du kan även påverka din skolgång genom att engagera dig i elevkåren.

Är du redan elev? Du hittar det du behöver i Skolportalen

Vi har samlat olika pedagogiska it-verktyg på ett och samma ställe – Skolportalen. Här kan du anmäla frånvaro eller skicka in din sjukanmälan, se ditt schema och ta del av skolans verksamhet.