Biblioteket

På Rönnowska skolan har vi ett skolbibliotek i världsklass. Här kan du som elev låna böcker, läsa tidningar, söka information, göra skoluppgifter och bara umgås. Biblioteket har öppet alla skoldagar. Välkommen!

Vårt bibliotek är en tydlig del av skolans pedagogiska vision. Biblioteket samverkar med skolans pedagogiska personal och skolledning kring elevernas lärande. Det stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga och deras digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och sociala medier. Biblioteket är inte bara öppet och tillgängligt under hela skoldagen utan bibliotekarierna erbjuder stöd till enskilda och grupper i lärprocesser. Biblioteket finns som resurs till elever och personal i litteratur- och medieanvändning.

Rönnowska skolans bibliotek  har vid flertalet tillfällen, senast 2019, fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK.

Här hanterar du dina lån.

Bibliotekskataloger

Källkritik och upphovsrätt

Uppslagsverk och databaser

Artiklar och tidskrifter

Bibliotekarierna har inloggningsuppgifter till nedanstående:

Länksamlingar

Filmer

Anpassade medier

  • Legimus
    På Legimus kan du som har någon typ av läsnedsättning ladda ner böcker som du kan lyssna på via dator, mobil eller iPad. Kontakta bibliotekarierna för inloggningsuppgifter.
  • Inläsningstjänst
    Via Inläsningstjänst kan du lyssna på olika läromedel. Logga in via Skolportalen.

Biblioteksplan