Elevhälsa

Hos oss finns ett team bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare. Deras främsta uppgift är att jobba förebyggande så att du inte blir sjuk men de finns också här för dig om du inte skulle må bra.

Elevhälsan på Rönnowska skolan arbetar för att du ska bevara och förbättra både din kroppsliga och själsliga hälsa, och ger dig råd och stöd så att du skapar dina egna sunda levnadsvanor. De visar också på vikten av att ha en meningsfull fritid.

Som elev träffar du främst skolsköterskan och kuratorn regelbundet eller vid behov. Här nedan kan du läsa mer om det stöd du kan få av dem samt hur du kontaktar dem.

Skolsköterska

Rönnowska skolans skolsköterskor heter Marie Larsson och Ann-Charlotte Elm. Du kommer att träffa oss regelbundet under din skolgång och kan även själv kontakta oss om du behöver råd och stöd. Vi har tystnadsplikt.

Skolsköterskan följer elevens utveckling och tar vid där barnhälsovården (BVC) slutar. Under din skoltid kommer du att få träffa skolsköterskan för hälsoundersökingar, hälsosamtal, vaccinationer, hjälp med skador som uppkommit under skoltid och vid andra behov.

Kontakta oss:
Marie Larsson
För EE, RL, HV, HT
På plats Tisdag-torsdag kl. 08.00-16.00
Telefon: 042-10 71 26

Ann-Charlotte Elm
För BA, VF, FT, IM, IM-Resurs
På plats måndag-fredag
Telefon: 042-10 71 21

Kurator

Rönnowska skolans kuratorer heter Kajsa Mattsson och Jessica Olsson. Vi finns till för dig som behöver någon att prata med. Kanske har du problem i skolan, kompisar, på hemmaplan eller bara behöver råd i en fråga. Vi har tystnadsplikt.

Kuratorns uppgift är bland annat att medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen, att uppmärksamma elever som far illa eller av olika anledningar visar tecken på psykisk ohälsa. Kuratorerna ska också bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd inom skolan får dessa behov tillgodosedda.

Kontakta Rönnowska skolans kuratorer:

Kajsa Mattsson för FT, HV, IM, IM-resurs
Telefon: 042-10 70 30
Mobil: 073-231 56 17

Jessica Olsson för BA, EE, HT, RL, VF
Telefon: 042-10 58 82
Mobil: 073-231 56 19