Låneregler

Vi har samma låneregler som övriga bibliotek inom Familjen Helsingborg med undantag att vid Rönnowska skolans bibliotek gäller:

  • Lånetiden är fyra veckor. Lånetiden för läromedel är efter behov.
  • Påminnelser om försenad bok skickas per mail.
  • Räkning skicka som utlånat material ej återlämnas. Ersättningsavgiften är 350 kronor.