Internationalisering

På Rönnowska skolan har vi ett aktivt utbyte med flera skolor i andra länder. Det ger våra elever en djupare förståelse för internationell solidaritet och förbereder dem för att verka i ett framtida samhälle med tätare kontakter över nations- och kulturgränser. 

Internationalisering skapar även förutsättningar för elever att inse de värden som ligger i kulturell mångfald. Internationalisering är centralt för skolan.

Av denna anledning slår läroplanen fast att ”internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder skall främjas”. På Rönnowska skolan håller vi på att utöka kontaktnätet med flera nya länder. Det gör Rönnowska skolan till en av de ledande internationella skolorna i staden. Vi är mycket stolta över att arbeta på en skola med så många internationella kontakter. Det ger skolans elever möjligheter att efter yrkesexamen ha hela världen som en naturlig mötes- och arbetsplats.