Jobba hos oss

Rönnowska skolan är inne i ett spännande utvecklingsarbete där du som pedagog får vara delaktig i vårt fortsatta arbete. Här förväntas du som medarbetare vara aktiv i att skapa nätverk och kontakter med näringslivet. 

I Helsingborgs stads skolor tror vi på ett kollegialt lärande mellan både verksamheter och kollegor och på ett smart resursoptimerat stöd. Det ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Vi vill att du ska lyckas.

Som medarbetare på Rönnowska skolan är du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.

Andreas Eriksson

Vad jobbar du med?
Jag undervisar i samhällskunskap, historia och religion.

Varför har du valt att jobba på just den här enheten?
Under tiden på Malmö Lärarhögskola fullgjorde jag min praktik på Rönnowska. Jag fick då insyn i hur skolan systematiskt arbetar för att skapa goda lärandemiljöer för eleverna. Jag fick även vara del av ett mycket engagerat och kunnigt lärarkollegium, som tillsammans med eleverna skapar en dynamisk och inspirerande skolmiljö. Det var därför glädjande för mig när jag fick möjligheten att arbeta på just Rönnowska skolan.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är mötet med alla elever. Att få ta del av elevernas tankar och åsikter, samt diskutera viktiga samhällsfrågor är berikande och skapar en varierad och utvecklande arbetsmiljö. Att få arbeta nära andra kollegor och skolledare, utbyta tankar samt möjligheten att ge och få stöd av sina kollegor bidrar till en god arbetsmiljö. Den möjligheten finns på Rönnowska Skolan.

Vad är det bästa med att jobba i en av Helsingborgs stads skolor?
Då man är uppvuxen i närheten av Helsingborg är det lätt se fördelar med att jobba i just Helsingborg. Allt är nära och staden är vackert belägen där Öresund är som smalast. Det händer mycket på skolorna och det arbetats intensivt med att utveckla undervisningen och spridda goda exempel. Du som lärare har goda möjligheter att ta del av och påverka utvecklingsarbetet på din skola tillsammans med dina kollegor och din chef.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?
Kom full med idéer och tankar! Arbeta tillsammans med oss som redan jobbar på skolorna i Helsingborg för att försätta att skapa inspirerande och dynamiska lärandemiljöer.

Nyfiken på hur det ser ut hos oss? Häng med yrkeslärarna Fredrik Pettersson och Heléne Ahlm för två olika besök på skolan. Du kan även läsa två korta intervjuer med Fredrik som jobbar på el- och energiprogrammet och Heléne från hotell- och turismprogrammet.