Lärlingsvux

På Rönnowska skolan kan även du som är vuxen utbilda dig. Vi erbjuder kurser med en rad olika yrkesingångar på det som heter Lärlingsvux.

Det är en möjlighet för dig att gå en utbildning på cirka ett år och där största delen, 70%, av utbildningen sker ute på arbetsplatser (APL). Resterande tid lär du dig grunderna i yrket, läser de teoretiska delarna eller gör prov här på Rönnowska skolan. Det är mycket stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher. De allra flesta av våra elever får arbete direkt efter utbildningen och det är inte ovanligt att man blir anställd på sin APL-plats.

Under hösten kommer vi ha följande lärlingsvuxutbildningar:

Läs mer om våra utbildningar på respektive informationsblad.

Kontakta vår samordnare Ulrika Eriksson ulrika.eriksson@helsingborg.se som gärna berättar mer eller läs mer på Yrkesutbildningar på gymnasial nivå