search
error

Lärlingsvux

På Rönnowska skolan kan även du som vuxen utbilda dig. Lärlingsvux kallas våra utbildningar där större delen av utbildningen sker på ett företag.

På skolan lär våra yrkeslärare dig grunderna i yrket och de teoretiska delarna av utbildningen, här får du även göra teoretiska och praktiska prov. Därefter fortsätter lärandet av yrket hos en handledare på ett företag, ett arbetsplatsförlagt lärande, APL. Vi har nära samarbete med företag kopplade till våra utbildningar. Det är mycket stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher. De flesta av våra elever får arbete direkt efter utbildningen och det är inte ovanligt att man blir anställd på sin APL-plats.

Läs mer om vilka utbildningar som är aktuella på Rönnowska skolan här: https://www.skanevux.se/

Kontakta vår samordnare Ulrika Eriksson ulrika.eriksson@helsingborg.se som gärna berättar mer eller läs mer på Yrkesutbildningar på gymnasial nivå