El och energi

Vill du arbeta med system för automatiserad produktion eller elinstallationer?

Gillar du dessutom att arbeta med människor? Då är el- och energiprogrammet för dig. Du får kunskaper i den teknik som används för att tillgodose samhällets behov av energi, kommunikation och information.

Ett jobb som hjälper

Att arbeta inom el- och energibranschen innebär att du använder din arbetstid till att skapa förutsättningar som underlättar för människor. I jobbet har du ofta kontakt med kunder och ger dem service. Vi har just nu två yrkesinriktningar på el- och energiprogrammet, automation och elteknik.

Automation

Inriktningen ger dig systemkunskaper i ämnena elektroteknik, datorteknik samt drift och underhållsteknik. Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att installera och sköta automatiserade produktionssystem.

Elteknik

Denna inriktning ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Dator- och kommunikationsteknik är en inriktning som för tillfället inte erbjuds på Rönnowska skolan.

Arbetslivet

De kurser som du läser inom programfördjupningen leder till en yrkesutgång som kan ge jobb direkt efter gymnasiet. Det finns även många möjligheter för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.

Följ oss på Facebook