El och energi

Vill du arbeta med system för automatiserad produktion, elinstallationer eller kanske energi-, miljö- och vattenteknik?

Gillar du dessutom att arbeta med människor? Då är el- och energiprogrammet för dig. Du får kunskaper i den teknik som används för att tillgodose samhällets behov av energi, kommunikation och information. Låt spänning bli en del av din vardag. Välj ett yrke med en ljus framtid.

Ett jobb som hjälper

Att arbeta inom el- och energibranschen innebär att du använder din arbetstid till att skapa förutsättningar som underlättar för människor. I jobbet har du ofta kontakt med kunder och ger dem service. Vi har tre yrkesinriktningar på el- och energiprogrammet.

Automation

Denna inriktning ger systemkunskaper i ämnena elektroteknik, datorteknik samt drift och underhållsteknik. Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att installera och sköta automatiserade produktionssystem.

Dator- och kommunikationsteknik

Denna inriktning ger kunskaper i att installera, administrera, underhålla och reparera datorer och nätverk. Vidare ger inriktningen kunskaper om Internets funktion, produktion av webbsidor samt grunderna i programmering och informationssäkerhet.

Elteknik

Denna inriktning ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Arbetslivet

De kurser som du läser inom programfördjupningen leder till en yrkesutgång som kan ge jobb direkt efter gymnasiet. Det finns även många möjligheter för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.