Motorbranschcollege

Fordon- och transportprogrammet på Rönnowska skolan arbetar för att bli ett certifierat Motorbranschcollege.

Just nu pågår förberedelserna för att vi ska bli ett certifierat Motorbranschcollege, vilket är ett samarbete mellan Motorbranschens Arbetsgivarförbund och IF Metall. Utbildningen här på Rönnowska skolan håller hög kvalitet. I och med certifieringen får den dessutom en kvalitetsstämpel på att den håller den höga standard och klarar de kvalitetskriterier som motorbranschen definierat.

För att bli ett motorbranschcollege ska följande kriterier uppfyllas. Ett motorbranschcollege ska:

  • stärka kompetensförsörjning
  • samverka med motorbranschen
  • arbeta med kvalitetssäkring och ha nöjda elever
  • kompetensutveckla yrkeslärarna
  • ha ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ge eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

En av förutsättningarna är att skolan arbetar nära branschen. De företag som Fordon- och transportprogrammet samarbetar med kring certifieringen är: