Kvalitetssäkrad bedömning av gymnasiearbete och yrkesbevis

Det är en stor dag för eleverna på Hantverksprogrammets floristinriktning. Tillresta lärare från andra floristutbildningar ska tillsammans med lärarna från Rönnowska, bedöma elevernas gymnasiearbeten och yrkesbevis.

För att kvalitetssäkra floristelevernas gymnasiearbete och yrkesbevis, bjuds lärare från andra floristutbildningar i landet in. De tillresta lärarna bedömer tillsammans med Rönnowskas lärare elevernas arbeten, och Rönnowskas lärare åker sedan till andra skolor och hjälper till med bedömningen där.

– Yrkesbeviset är elevens första steg mot sitt kommande gesällbrev inom yrket. Nästan alla våra elever väljer att bli bedömda för yrkesbevis och inte bara för gymnasiearbetet, berättar Katarina Sunvén och Ninni Peterson som båda är lärare på hantverksprogrammet på Rönnowska skolan.

Det här sättet att jobba ger en likvärdig bedömning för alla floristelever i Sverige. Det stärker också undervisningen och ger viktig kompetensutveckling för lärarna som tar mycket med sig tillbaks till sin egen undervisning.

Speglar hela utbildningen

Gymnasiearbetet speglar alla moment som floristeleverna lärt sig under sina tre år. Det som bedöms är allt från komposition, idé, färger till arbetsprocess, teknik och presentation. Sammanlagt har eleverna lagt ner cirka hundra timmar på arbetet.

– Redan innan jul fick vi veta vilka case vi kunde välja på, berättar Ebba som går tredje året på floristinriktningen. Från sportlovet och framåt har vi bara jobbat med detta. Sen ska ju allt sättas ihop på en dag. Då är det en skön känsla att min idé gick i lås. Allt blev lika bra eller bättre än jag tänkt.

Eleverna har också fått göra muntliga presentationer av sina arbeten för de samlade lärarna som bedömer. Christina som också går sista året tänker att presentationen är ett bra sätt att öva sig på att sälja in en idé till en kund i framtiden:

– Att kunna presentera sin idé på ett bra sätt med skisser, beräkna materialåtgång och kostnad är viktigt. I presentationen i dag har vi också redovisat om vi stött på problem under arbetets gång och hur vi löst dem.

Högskolebehörighet och kontakter i arbetslivet

Redan i ettan och genom hela utbildningen har floristeleverna tre dagars yrkespraktiskt arbete i veckan. Övriga dagar läser eleverna ”vanliga” ämnen, vilket ger dem behörighet till högskolan efter gymnasiet.

– Det är bra att ha en högskolebehörighet att falla tillbaks på, om man skulle ångra sig och inte vill jobba som florist hela livet, säger Ebba. Samtidigt har vi en yrkesutbildning och kan börja jobba direkt efter gymnasiet. På praktiken får vi arbetslivserfarenhet med kassa-vana och servicetänk, så man kan ju jobba i andra butiker än just blomsterhandel.

Eleverna poängterar också hur viktigt det är med kontakter i arbetslivet.

– Vi får jättemycket kontakter under praktiken. På så sätt har vi redan en fot i arbetslivet, och vi har alla lyckats få sommarjobb.

Kom hit och testa!

Eleverna är överens om vad det bästa med floristutbildningen är. De har lärt sig otroligt mycket på de tre åren. Eftersom ”vanligt pluggande” varvas med praktiskt arbete har de aldrig blivit skoltrötta. De får utlopp för sin kreativitet och tiden på floristutbildningen har gått fort.

– Jag kan absolut rekommendera andra att gå här. Eftersom man både får ett yrke och högskolebehörighet är det den perfekta utbildningen. Jag hoppas att många vill komma hit och testa att skugga en elev.