search
error

Hotell- och turismprogrammet

Detta är programmet för dig som vill arbeta i en omväxlande bransch med många möjligheter till utveckling. Här får du yrkeskompetens som kan ge dig arbete i den lilla turistorten eller i den stora pulserande staden. Världen ligger för dina fötter!

Internationellt präglat program

Hotell- och turismprogrammet innehåller såväl teori som praktik. På skolan lär du dig hur du arbetar professionellt med gäster på hotell och turister som är på resa inom Sverige eller ute i världen. På våra praktikplatser tränar du och förfinar din förmåga att ge service och utföra olika arbetsuppgifter. Praktikplatserna finns både på hemmaplan och utomlands, till exempel på Mallorca, i Portugal och i Österrike. Första året får du lära både om hotell och turism.

Hotell och konferens

Du får fördjupade kunskaper inom reception, våningsservice och konferens. Du lär dig bokningsprogram, tränar planering, organisation och försäljning. Det ingår också kurser i servering; frukost- och bufféservering, barteknik samt drycker och ansvarsfull alkoholservering. Praktik, s.k. APL (Arbetsplatsförlagt lärande), gör du på ett hotell och du följer då en handledare.

Under årskurs 3 väljer du en yrkesutgång i programfördjupningen. Du kan välja mellan konferensvärd, receptionist, våningsvärd, guide eller eventvärd.

Utbildningen ger dig kunskaper och erfarenheter för att arbeta inom hotell- och turistbranschen, i Sverige och utomlands.

Arbetslivet

Branschen har en stark internationell karaktär och du blir förberedd för ett framtida yrkesliv fullt av nya spännande möte med människor och platser. De kurser som du läser inom programfördjupningarna leder till en yrkesutgång som kan ge jobb direkt efter gymnasiet. Väljer du till kurser för grundläggande högskolebehörighet har du också möjlighet att studera vidare på universitet eller högskola.

Du får:

 • grundläggande yrkeskompetens inom servicesektorerna hotell och turism
 • kunskaper om marknadsföring inom hotell och turism
 • tillämpa gästpsykologi då du möter människor med olika bakgrund och behov
 • göra många studiebesök och någon studieresa
 • yrkeskunskaper inom den mest växande näringen i Sverige
 • beredskap för arbete och vidare studier utomlands
 • kompetens för påbyggnadsutbildningar, högskole- eller universitetsstudier
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola

Du kan jobba med:

 • Bokning och försäljning
 • Reception
 • Våningsservice
 • Turistinformation
 • Konferensvärd
 • Eventvärd
 • Guide och reseledare

Poängplan Hotell och turism

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 0 50
Religionskunskap 1 50 50 0 0
Samhällskunskap 1 A 1 50 0 50 0
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma ämnen 800 poäng
Service och bemötande 1 100 50 50 0
Besöksnäringen 100 100 0 0
Logi 100 100 0 0
Engelska 6 100 0 100 0
Konferens och evenemang 100 0 100 0
Hållbar turism 100 0 0 100
Resmål och resvägar 100 0 0 100
Entreprenörskap 100 0 0 100
Programfördjupningar 800 poäng
Aktiviteter och upplevelser 100 100 0 0
Våningsservice 1 100 100 0 0
Frukost och bufféservering 100 0 100 0
Servering 1 100 0 100 0
Reception 1 100 0 100 0
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 0 100 0
Barteknik 100 0 0 100
Rec2/Konf1/Guide/Event/Vån2 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng