Introduktion resurs

Introduktion resurs är för dig som behöver en liten skola, en liten grupp och mycket stöd i både skolämnen och sociala sammanhang.

För dig med en neuropsykiatrisk diagnos eller sociala och emotionella svårigheter. Du kan sakna betyg och hos oss läsa för att få din behörighet till nationellt program, men du kan också vara behörig och behöva repetera dina ämnen samtidigt som du tränar dig ex. i olika sociala sammanhang.

Du har kanske behov av att stärka ditt självförtroende och dina kamrat- och vuxenrelationer. Vi arbetar mycket med social och emotionell träning. Vår skolenhet har totalt ca 30 elever och små undervisningsgrupper och en hög personaltäthet. Målet med din tid hos oss är främst att förbereda dig för ett nationellt program. Det kan naturligtvis även finnas andra utbildningar och arbetsmöjligheter som passar bra i just din framtid.

Hos oss läser du ämnen på grundskolenivå och vi erbjuder svenska, engelska, matematik, geografi, historia, samhällskunskap, religion, idrott och hemkunskap. Ansökan är mer omfattande – diagnos inte nödvändig – olika dokumentationer som stöder behovet är viktiga. Även behöriga elever kan gå på IMIND Resurs.

Lugn miljö

Utbildningen sker på en liten skolenhet i en lugn miljö och i mindre grupper. Du har din egen dator med tillgång till de stödprogram som du kan behöva i dina studier. Undervisningen är individuellt anpassad för att möta dina behov. Förutom lektionssalar finns på vår lilla skola även en egen cafeteria och uppehållsrum där du kan träffa och umgås med både elever och personal.

Många vuxna

Hos oss möter du personal med bred kompetens. Specialpedagoger, speciallärare, ämneslärare, kurator, skolsköterska och studievägledare samverkar mot ditt gemensamma mål. Du möts av personal som har förståelse för din funktionsnedsättning.

Strukturen på programmet gör att det alltid finns vuxna tillgängliga för hjälp, uppmuntran och samtal. Varje elev erbjuds schemalagd mentorstid en gång i veckan där, studier och annat tas upp. Din individuella studieplan utvärderas kontinuerligt tillsammans med din mentor. Din mentor blir den viktigaste länken mellan dig, skolan och hemmet.