Introduktionsprogram

Framgång i studier och praktik gör att du växer som person.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Individuellt alternativ

För dig som saknar grundskolebetyg. Målet med programmet är att förbereda dig för yrkesintroduktion, nationellt program, annan utbildning eller så att du kan komma ut i arbetslivet. Vi utgår från dina förkunskaper, betyg och intressen. Detta matchas med dina mål för vidare studier eller arbete. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela, eller delar av, gymnasieskolans kurser. Du kan också få andra insatser, tex. praktik.

Introduktion resurs

Introduktion resurs är för dig som behöver studera i en liten grupp och stöd i både skolämnen och sociala sammanhang.

För dig med en neuropsykiatrisk diagnos eller sociala och emotionella svårigheter. Om du saknar grundskolebetyg kan du läsa in din behörighet hos oss i en lugn och trygg miljö där grupperna är små. Vårt mål är att du ska få behörighet till nationellt program, annan utbildning eller komma ut i arbetslivet samtidigt som du tränar dig i tex. olika sociala sammanhang.

Du har kanske behov av att stärka ditt självförtroende och dina kamrat- och vuxenrelationer och därför arbetar vi mycket med social och emotionell träning. Undervisningen är individuellt anpassad för att möta just dina behov. Vår skolenhet har totalt ca 20 elever och små undervisningsgrupper samt hög personaltäthet.

Strukturen på Introduktion resurs gör att det alltid finns vuxna som är tillgängliga för hjälp, uppmuntran och samtal. Varje elev erbjuds schemalagd mentorstid en gång i veckan där studier och annat tas upp. Du träffar personal som har förståelse för dina behov. Din individuella studieplan utvärderas kontinuerligt tillsammans med din mentor. Din mentor blir den viktigaste länken mellan dig, skolan och hemmet.

Ansökan görs på skanegy.se och per post till IM-samordnare. Om du har frågor om ansökan kan du mejla studie- och yrkesvägledare Staffan Åström Ahl på staffanastrom.ahl@helsingborg.se.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till annat program i gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller ut i arbetslivet. På språkintroduktion kan du få undervisning i de grundskole- och gymnasieämnen du behöver för din fortsatta utbildning. Utbildningen planeras utifrån dina förkunskaper, betyg och intressen. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter ditt individuella behov.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. När grundskolebetyget är klart fortsätter du läsa ämnet på gymnasienivå.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Du kan välja att börja på yrkesintroduktion men välja programinriktningen först senare eller så kan du söka direkt till yrkesintroduktion inom följande program:

 • Bygg och anläggning
 • Fordon och transport
 • Hotell och turism
 • Restaurang och livsmedel
 • Vård och omsorg

Gemensamt för introduktionsprogrammen är att du får:

 • möjlighet att skaffa dig behörighet till ett gymnasieprogram
 • chans att höja ditt meritvärde genom studier i flera grundskoleämnen
 • möjlighet att prova ditt intresse på våra praktiska inriktningar
 • tillfälle att prova olika yrken och arbetsplatser genom praktik
 • stärka ditt självförtroende genom framgång i ditt skolarbete eller praktik
 • tillsammans med kunnig personal hitta möjligheter utifrån dina egna förutsättningar