Introduktion

Framgång i studier och praktik gör att du växer som person.

En viktig del av utbildningen är framgångar även på det personliga planet. Målet med programmet är att förbereda dig för ett nationellt eller ett specialutformat program. Vi utgår ifrån dina intressen, betyg och förkunskaper och matchar dem med dina mål för vidare studier eller arbete. Kom ihåg att det är du som väljer vägen till ditt uppsatta mål. På introduktionsprogrammet kan du läsa ämnen på grundskolenivå och har möjlighet att förbättra ditt meritvärde. Vi erbjuder tillsammans med övriga kommunala skolor studier i samtliga grundskoleämnen.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas krävs först och främst att du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg både i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. På Rönnowska skolan följer du nationellt yrkesprogram i alla ämnen utom det ämne (engelska eller matematik) som du saknar grundskolebetyg i. När grundskolebetyget är klart fortätter du läsa ämnet på gymnasienivå.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett Programinriktat individuellt val eller nationellt yrkesprogram. Utbildningen ger dig en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som kan leda vidare till studier på ett yrkesprogram. Yrkesämnen, både praktiska och teoretiska samt praktikperioder är grunden i Yrkesintroduktionsutbildningen. Du erbjuds att läsa ämnen från grundskolan som du inte fått betyg i.

Under december har eleverna på IMYRK med inriktning på Restaurang- och livsmedel har bakat och byggt pepparkakshus.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för dig som enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte har behörighet till ett programinriktat individuellt program eller nationellt yrkesprogram. Till dig som har stora kunskapsbrister och haft svag motivation, eller till dig som vill ha och komplettera en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, nationellt program, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen kan innehålla de grundskoleämnen du saknar godkända betyg i och det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser och/eller praktik.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På språkintroduktion kan du också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen läggs upp efter att dina kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar dig. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.