Sjöintendentur

Om du är intresserad av att arbeta som sjökock eller kocksteward ska du välja inriktning sjöintendentur inför årskurs 3.

Som kocksteward planerar du matsedeln och lagar mat åt besättningen på ett fartyg. Ute till havs behöver du ha full kontroll över dina inköp.

Utöver kurserna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet får du i kursen Matlagning – specialisering lära dig allt om planering, organisation och tillagning av mat till sjöss.

För att kunna förhindra och hantera nödsituationer ombord ingår också ämnet Sjöfartssäkerhet i utbildningen, du får lära dig brandskydd, livräddning och överlevnad.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) gör du i två perioder, varje period är på 4–6 veckor och exempel på praktikplatser kan till exempel  vara ett lastfartyg eller en isbrytare. Skolan har ett bra samarbete med Försvarsmakten och Sjöfartens utbildningsinstitut som hjälper oss med våra APL-platser.

Behörighetskraven är godkända betyg i de programgemensamma karaktärsämnena, Matlagning 1 och Matlagning 2.

Det krävs också ett godkänt friskhetsintyg för sjöfolk som du skaffar dig när du blir antagen. Då ansöker du också om en Sjöfartsbok hos Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens hemsida

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare Johanna Göthe telefon 0732-31 11 76.