Sjöintendentur

Om du är intresserad av att arbeta som sjökock på ett lastfartyg eller en färja ska du välja inriktning sjöintendentur. Behörighetskraven är godkända betyg i de programgemensamma karaktärsämnena och kurserna Matlagning 1 och 2.

Utöver kurserna på Restaurang och livsmedelsprogrammet får du i kursen Matlagning – specialisering lära dig allt om planering, organisation och tillagning av mat till sjöss. Du läser även ämnet Sjöfartssäkerhet som ger dig kunskaper om bland annat brandskydd, livräddning och överlevnad, samt arbetsmiljö och säkerhet.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) gör du i två perioder, varje period är på 6 veckor. Skolan har ett bra samarbete med rederier, Svenska Redarföreningen och SUI – Sjöfartens utbildningsinstitut, som också hjälper till med APL-platser.

Det krävs ett godkänt friskhetsintyg för sjöfolk och detta kan du skaffa dig om du blir antagen till utbildningen. Du behöver då också ansöka om en Sjöfartsbok på Transportstyrelsens hemsida.

Vi har riksintag på inriktningen och antagning sker på betyg från åk 1 och 2.

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare Johanna Göthe tel 042-10 71 57.