VVS och fastighet

Skaffa dig en bra och efterfrågad utbildning på vårt program som leder till ett fritt och självständigt arbete inom: VVS-, ventilations- eller fastighetsbranschen.

Helt beroende på ditt intresse och den inriktning du väljer.

VVS och ventilation

Inriktningen för dig som är praktiskt och tekniskt intresserad och som vill jobba med modern teknik, traditionellt hantverk och som vill ha omväxlande arbetsuppgifter. Som VVS-montör ansvarar man för betydande teknikinstallationer i all nybyggnation. Efter gymnasieutbildningen har du på företag en tvåårig avlönad lärlingsperiod, som avslutas med en yrkesexamen.

Fastighetstekniker

Som yrkesman har du en ständig kundkontakt. Därför är det viktigt att du har en känsla för service och en positiv attityd till att arbeta med människor. Det ställs krav på kvalitetsmedvetenhet, språkliga färdigheter, entreprenörskap och förmåga att arbeta i och leda projekt.

Arbetslivet

Under en viss tid av din utbildning är du ute på företag inom branschen (APL – Arbetsplatsförlagt lärande). Där följer du med din handledare ut till kunder eller arbetar internt på företaget och får möjlighet att visa din talang.

Poängplan

VVS och fastighet