VVS och fastighet

Skaffa dig en bra och efterfrågad utbildning på vårt program som leder till ett fritt och självständigt arbete inom: VVS-, ventilations- eller fastighetsbranschen.

Helt beroende på ditt intresse och den inriktning du väljer.

Ventilationsteknik

För att uppnå god inomhusmiljö är en av förutsättningarna en väl fungerande ventilation och inriktningen Ventilationsteknik ger dig fördjupade kunskaper inom just detta. Din arbetsmiljö och din förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt är mycket viktigt och därför en naturlig del i undervisningen.

  • Du lär dig service, drift, underhåll, mätning och injustering av just ventilationssystem.
  • Du utbildas i plan- och sektionsritningar för installation, flödesschema samt styr- och reglerschema.
  • Du får kunskaper om reglerteknik och energioptimering samt utvecklar din förmåga att felsöka och reparera tekniska anläggningar och system.
  • Du utvecklar din förmåga att granska arbetsuppgifter utifrån resursanvändning, kvalitet och säkerhetskrav.

VVS

VVS är en inriktning för dig som är intresserad av att arbeta med vatten, värme och sanitetsteknik. Vatten är ett viktigt livsmedel och är något många tar för givet. Inriktningen ger dig kunskap om de branschrekommendationer, bestämmelser och lagar som råder för att säkerhetsställa vattenkvalitén i vårt vatten. Du får även praktiska och teoretiska kunskaper inom värme- och sanitetsteknik där du lär dig hur systemen fungerar och är uppbyggda.

Du lär dig också hur de monteras och demonteras säkert, energieffektivt och miljövänligt. Installationer och monteringar som badrum, kök, svetsning, panninstallation, värmepumpar och andra former av värmeinstallationer och anläggningar är en del av moment i inriktningen.

Utbildningen ger dig även kunskap att kunna projektera, värmeberäkna och dimensionera VVS-system. Yrket har en öppen och ljusframtid där tekniken förändras hela tiden till det bättre för både miljön och energiförbrukningen i vårt samhälle.

Fastighet

Som yrkesman har du en ständig kundkontakt. Därför är det viktigt att du har en känsla för service och en positiv attityd till att arbeta med människor. Det ställs krav på kvalitetsmedvetenhet, språkliga färdigheter, entreprenörskap och förmåga att arbeta i och leda projekt.

Arbetslivet

Under en viss tid av din utbildning är du ute på företag inom branschen (APL – Arbetsplatsförlagt lärande). Där följer du med din handledare ut till kunder eller arbetar internt på företaget och får möjlighet att visa din talang.