Yrkescollege

Rönnowska skolan har i alla år haft ett nära samarbete med våra utbildningars olika branschorganisationer och fackförbund. Nu förstärker vi samarbetet ytterligare och arbetar för att alla program ska bli certifierade, vilket innebär en kvalitetssäkring av utbildningarna. Målet är att utveckla Rönnowska skolan till ett yrkescollege. Det innebär att branscherna har ett större inflytande över utbildningarna. Ett ännu djupare samarbete innebär fördelar för alla parter.

El- och energiprogrammet med inriktning automation är certifierat som Teknikcollege.

Fordon- och transportprogrammet fortsätter sin certifieringsprocess till Motorbranschcollege.

Hotell- och turismprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet har tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisation Visita påbörjat arbetet för en certifieringsmodell.

Florist, hantverksprogrammet är sedan flera år av Floristernas yrkesråd en certifierad yrkesutbildning.

VVS- och fastighetsprogrammet är certifierat som VVS-college.

Bygg- och anläggningsprogrammet är också sedan flera år en branschrekommenderad skola av Byggnadsindustrins yrkesnämnd.

Vård- och omsorgsprogrammet flyttade höstterminen 2020 till Rönnowska skolan från Tycho Braheskolan. Programmet är redan certifierat som Vård- och Omsorgscollege.