Sjukanmälan

Är du sjuk eller måste vara frånvarande av annan anledning. Då anmäler du detta på följande sätt:

Sjukanmälan av eleverna på Rönnowska skolan sker via telefonnummer 0515-777 604 (0515-869 46 for an English speaking service). Knapptelefon är nödvändig. Anmälan kommer direkt in i databasen för stadens frånvarosystem Skola24. Telefonnumret gäller samtliga elever på Rönnowska skolan.

Vid uppringning läses ett välkomstmeddelande upp som lyder: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Helsingborgs Stad”. Därefter är det bara att följa telefonröstens instruktioner. Ha det 10-siffriga personnumret i beredskap. Observera att när registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Anmäl innan klockan 12

Observera att anmälan måste göras före kl 12.00 för att registreras samma dag. Anmälan skall göras dagligen under hela sjukfrånvaron. Anmälan som görs efter kl 12.00 registreras som frånvaro för nästa dag. Frånvaroanmälan kan endast ske för hel dag. Görs anmälan efter kl 12.00 måste detta, för att räknas som innevarande dag, ske direkt till mentorn, som registrerar anmälan direkt i Skola24. Elever som går hem under dagen anmäler sig i första hand till undervisande lärare, i andra hand till mentor.