Vårt erbjudande

Här tar vi hand om din talang, hjälper och leder dig så att du kan vara med och bygga framtidens samhälle med goda kunskaper och yrkesstolthet. Vi erbjuder dig små klasser, utbildade lärare och kontakter med flera företag där du kommer få en del av din utbildning.

Rönnowska skolan är Helsingborgs stads skolors största yrkesgymnasium med åtta program. Du kommer att känna dig hemma bland våra cirka 1 100 elever och de cirka 800 företag som vi har kontakt med och som ger dig möjlighet att få en stor del av din utbildning på en arbetsplats. Vi har även många internationella kontakter, framför allt i Europa.

Rönnowska har cirka 120 välutbildade lärare med både teoretisk och praktisk erfarenhet. Utöver lärarna finns cirka 40 övrig personal och alla tar väl hand om dig. I skolans hjärta finns vårt bibliotek och elevcafeterian Birka där du kan träffa dina kompisar och få ett nyttigt och gott mellanmål. Rönnowska skolans elevkår arbetar aktivt med frågor som är viktiga för dig som elev och har stort inflytande över skolans utveckling.