Yrkesvux

På Rönnowska skolan finns utbildningar även för dig som är vuxen. Vi är en skola med lång erfarenhet att utbilda till en rad olika hantverksyrken, yrken där det råder stor efterfrågan på utbildad personal.

Yrkesvux erbjuder fyra olika utbildningar på cirka ett år. Största delen av tiden är du på Rönnowska skolan och arbetar i våra verkstäder och klassrum. Du kommer också att cirka åtta veckor arbeta ute på en arbetsplats och få utbildning där. Det kallar vi APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Under våren har du möjlighet att söka dess inriktningar:

  • Personbil- och lastbilsmekaniker
  • Bilskadereparatör – karosseri

Kontakta vår samordnare Ulrika Eriksson ulrika.eriksson@helsingborg.se som gärna berättar mer eller läs på Yrkesutbildningar på gymnasial nivå.