search
error

Yrkesvux

På Rönnowska skolan finns utbildningar även för dig som är vuxen. Vi är en skola med lång erfarenhet att utbilda till en rad olika hantverksyrken, yrken där det råder stor efterfrågan på utbildad personal.

Du behöver inte ha några förkunskaper om yrket du vill utbilda dig till, vi lär dig allt från grunden. Vi har många olika utbildningar inom Yrkesvux. Under större delen av utbildningstiden lär du dig yrket av våra skickliga yrkeslärare i Rönnowska skolans verkstäder/kök/metodrum och klassrum. Cirka 15 procent av utbildningen gör du hos en handledare ute på ett företag, APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du har nytta av när du söker arbete efter avslutad utbildning. Det är inte ovanligt att man blir anställd på sin APL-plats.

Läs mer om vilka utbildningar som är aktuella på Rönnowska skolan här: https://www.skanevux.se/

Kontakta vår samordnare Ulrika Eriksson ulrika.eriksson@helsingborg.se som gärna berättar mer eller läs på Yrkesutbildningar på gymnasial nivå.