”Man blir stolt över sig själv”

Emma Berling fick ett stipendium från Helsingborgs Handelsklubb för sina framstående prestationer på sin utbildning. Hon planerar att använda stipendiepengarna för en utbildningskurs i Stockholm och har också säkrat sommarjobb på sin APL-plats.

Emma Berling går andra året på restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri och konditori. När det var dags att välja gymnasieskola i nian, var valet av Rönnowska skolan
självklart för henne.

– Jag har alltid älskat att baka och gillar att vara kreativ. Här får jag uttrycka mig fysiskt och praktiskt. Det var ett ganska självklart val för jag gillar att göra saker praktiskt.

Under vårterminen fick Emma ett stipendium av Helsingborgs Handelsklubb för bland annat sitt engagemang, närvaro och potential inom utbildningen. Det är lärare på programmet som väljer ut vilken elev som ska få priset. Genom stipendiet får Emma spendera 7000 kr under hösten på något inom sitt framtida yrke eller vidareutbildningar.

– Jag blev väldigt glad. Man blir stolt över sig själv. Att någon vuxen som är ens lärare och som är utbildad inom detta anser att man är så pass bra att man uppmärksammas. Det boostar en.

Emma ska börja sista året efter sommarlovet och är väldigt nöjd med sin gymnasietid så här långt.

Hur är det att gå på Rönnowska skolan?

– Det är bra. Det är en stor skola så man träffar alltid nya människor. Jag har kompisar på olika program. Det ger möjlighet till att lära känna många från olika yrken och professioner med olika
intressen. Men alla gillar praktiskt så det är ungefär samma tankesätt.

Vad är det bästa med programmet?

– Det praktiska. Att jag får vara kreativ och lära mig mer. Det är en ganska stressig bransch som man får lära sig ta en del av. Jag har bra kompisar och lärare så jag är väldigt nöjd.

– Vi får hjälpa varandra även om vi har olika idéer och fantasier. Man får verkligen komma på sitt eget uttryck.

Emma upplever en stark gemenskap på skolan där klasser samarbetar. Tidigare har de samarbetat med klasskamrater från inriktningen kök och servering samt Hotell- och turismprogrammet. Under andra året har de också ett nära samarbete med eleverna från trean inom sitt program.

– Vi tvåor och treor har alla praktiska lektioner tillsammans på onsdag, torsdag och fredag. Och vi har samma mentorsgrupp.

– Nu när jag har arbetat med treorna, som är äldre än mig, så kan de hjälpa mig utan att jag behöver lärarens hjälp. Man bildar en vänskap. Det är skönt att lära känna äldre som kan mer. Och sen när jag går i trean kan jag hjälpa dem som är yngre.

Under året genomgick Emma arbetsplatsförlagt lärande, APL, och fick därmed en verklig upplevelse av yrkeslivet. Under sommarlovet kommer hon att återvända till sin tidigare APL-plats för att sommarjobba.

– Jag lärde mig jättemycket. Jag fick en helt ny insyn inom bageri. Man får lära sig i en helt annan miljö. Där måste allting vara i högt tempo, för att tid är pengar där. Här, i skolan, är det mer i ett lärorikt syfte. Jag är glad att jag hade den. Man lär sig mycket av dem som jobbar inom branschen.