Behöver du bli behörig till gymnasiet?

Introduktionsprogrammen är till för dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Målet är att du ska bli behörig eller att dina studier ska leda till att du kan börja jobba. På Rönnowska skolan väljer du mellan programinriktat val, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Det går utmärkt att anpassa utbildningen för ditt bästa. När du går ett introduktionsprogram får du hjälp att klara av studierna och att anpassa dem utifrån dina behov. Du får stöd och hjälp att utveckla din studieteknik och att stärka din motivation och ditt självförtroende. Du får en individuell studieplan som du följer upp tillsammans med din mentor. Planen är alltid anpassad efter dig och dina mål, och du kan alltid be skolans lärare, speciallärare och specialpedagoger om extra hjälp.

Tänk på det här när du söker

Om du riskerar att inte bli behörig till ett nationellt program bör du ha med minst ett introduktionsprogram i ditt gymnasieval. Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare på din grundskola för att få hjälp att hitta rätt introduktionsprogram för dig.

Har du frågor?

Det finns olika regler för introduktionsprogrammen som ibland kan behöva en förklaring. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du ska söka ett introduktionsprogram och behöver hjälp med din ansökan.

Vill du prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare?

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Introduktionsprogrammen

Inriktningar

 • Programinriktat val – IMV
 • Yrkesintroduktion – IMY
 • Individuellt alternativ – IMA

Programinriktat val – IMV

Programinriktat val passar dig som vill börja på ett nationellt program, men som saknar godkända betyg för behörighet. Du läser dina gymnasiekurser samtidigt som du läser in de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig. Du måste därför vara beredd på att jobba ordentligt för att hinna med allt.

På Rönnowska skolan erbjuder vi följande IMV-program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet – husbyggnad/mark och anläggning/plåtslageri/måleri
 • El- och energiprogrammet – automation/elteknik
 • Fordons- och transportprogrammet – personbil/lastbil och mobila maskiner/transport/karosseri och lackering
 • Hantverksprogrammet – florist
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet – kök/servering
 • VVS- och fastighetsprogrammet – ventilationsteknik/VVS/fastighet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion – IMY

Gå på IMY om ditt mål är att få ett arbete med vald inriktning efter utbildningen. Detta program är riktat mot ett yrkesprogram. Du läser alla yrkeskurser och skaffar dig goda yrkeskunskaper så att du sedan kan söka dig till arbetsmarknaden. Om du vill kan du också läsa något eller några ämnen du saknar från grundskolan för att bli behörig till det nationella programmet. När du blir behörig kan du längre fram ta en gymnasieexamen.

På vår skola erbjuder vi följande IMY-program:

 • Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Yrkesintroduktion Fordon- och transportprogrammet
 • Yrkesintroduktion Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Yrkesintroduktion Vård- och omsorgsprogrammet

Individuellt alternativ – IMA

Individuellt alternativ passar dig som behöver en utbildning som anpassas efter dina behov, dina förutsättningar och vad du vill göra i framtiden. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du saknar betyg i, hela eller delar av kurser på nationella program eller göra praktik. Målet är att du ska kunna gå vidare till en annan utbildning eller kunna börja jobba.

Poängplaner IMY

Poängplaner IMY