Vill du arbeta med människor i behov av stöd och hjälp?

Vård- och omsorgsprogrammet är rätt val för dig som vill jobba med ett utvecklande, stimulerande och utmanande arbete.

Praktik hela vägen

Du tränar god patientvård, omsorgsarbete, injektionsteknik och omläggning av sår i samarbete med verksamheter inom vården. Under utbildningen får du 15-25 veckors yrkeserfarenhet genom APL, arbetsplatsförlagt lärande. Din APL i årskurs 1 och årskurs 2 genomför du inom äldrevård eller hemsjukvård. I årskurs 3 gör du din APL inom sjukvården, psykiatrin eller barnsjukvården.

Redo för vidareutbildning

På vård- och omsorgsprogrammet kan du avlägga både yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Du kan med andra ord välja att arbeta i ditt yrke och sedan studera vidare om du vill. Vidareutbildningar finns både inom yrkeshögskolan och på universitet och högskola. 

På yrkeshögskolan kan du till exempel utbilda dig till ambulanssjukvårdare eller tandsköterska. Du som väljer att läsa kurser som ger behörighet till universitet och högskola kan läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, socionom, fysioterapeut eller arbetsterapeut. 

Diplomerad utbildning

Utbildningen ingår i ett certifierat vård- och omsorgscollege. När du går ut med godkända betyg i alla ämnen får du ett diplom som bevis på att du gått en kvalitetssäkrad utbildning. Diplomet gör det lättare att få jobb efter utbildningen. Det finns ett stort behov av välutbildad vård- och omsorgspersonal i hela Öresundsregionen, och på det här programmet får du de rätta kunskaperna.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Har du frågor?

Kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Vård- och omsorgsprogrammet

Programfördjupningar

  • Hälso- och sjukvård
  • Barn- och ungdomssjukvård
  • Psykiatri

Sökkod: VO-RW-K

Vad kan programmet leda till?

Efter din utbildning är du behörig för vidare högskolestudier. Möjliga framtida yrken för dig är exempelvis ambulanssjukvårdare eller tandsköterska.

Certifierat vård- och omsorgscollege

Utbildningen ingår i ett certifierat vård- och omsorgscollege. Om du går ut med minst betyget E i alla ämnen får du ett diplom som bevis på att du gått en kvalitetssäkrad utbildning. Med diplomet blir det lättare för dig att få jobb efter utbildningen. Det finns ett stort behov av välutbildad vård- och omsorgspersonal i hela Öresundsregionen, och här på vård- och omsorgsprogrammet får du den kunskap som behövs för ett utvecklande, stimulerande och utmanande arbete bland människor.

Våra programfördjupningar

Inför årskurs 3 väljer du någon av följande programfördjupningar:

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård, ambulanssjukvård och räddningstjänst är ofta den första vård som når fram vid till exempel en olycka. Det är intensivt och du behöver kunna ta snabba och bra beslut för att rädda liv. Med den här fördjupningen får du arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom akutsjukvården. I samarbete med ambulans- och räddningstjänst får du fördjupade kunskaper. Yrkesverksamma poliser, brandmän, ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor deltar i utbildningen genom studiebesök.

Barn- och ungdomssjukvård

I kursen barn- och ungdomssjukvård får du lära dig om barnsjukvård, sjukdomar som drabbar barn och ungdomar samt vanliga skaderisker för barn och ungdomar. Du lär dig både teoretiskt och praktiskt genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) att planera, genomföra och utvärdera olika vård- och omsorgsinsatser samt medicinsktekniska uppgifter. Du lär dig att samarbeta och samverka med barn, ungdomar och närstående. De platser som är aktuella för praktik är barnavdelning, BB och neonatalavdelning.

Psykiatri

I denna programfördjupning läser du två kurser, rättspsykiatri och socialpedagogik. Du får kunskaper om hur den rättspsykiatriska verksamheten fungerar. Du får även utveckla din förståelse för hur kopplingen mellan psykisk störning och kriminalitet kan hänga ihop och lära dig mer om vad problematiska livssituationer kan ha för orsaker och förklaringar utifrån olika perspektiv. I kurserna ingår ämnen som samtalsmetodik och etiska värdekonflikter. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs inom psykiatrisk slutenvård, alternativt psykiatrisk öppenvård.

Poängplan

Poängplaner Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Engelska 6 100 0 100 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 0 50
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 0 100 0
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100 0 0 100
Programgemensamma ämnen 1300 poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 50 0 0
Anatomi och fysiologi 2 50 0 50 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 100 0 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 0 100 0
Psykiatri 1 100 0 100 0
Psykiatri 2 100 0 0 100
Psykologi 1 50 50 0 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 0 0 50
Gerontologi och geriatrik 100 0 0 100
Social omsorg 1 100 100 0 0
Social omsorg 2 100 0 100 0
Omvårdnad 1 100 100 0 0
Omvårdnad 2 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 1 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 2 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100
Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Engelska 6 100 0 100 0
Historia 1 A 1 50 0 50 0
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 0 50
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1 A 1 50 50 0 0
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 0 100 0
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100 0 0 100
Programgemensamma ämnen 1300 poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 50 0 0
Anatomi och fysiologi 2 50 0 50 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 100 0 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 0 100 0
Psykiatri 1 100 0 100 0
Psykiatri 2 100 0 0 100
Psykologi 1 50 50 0 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 0 0 50
Gerontologi och geriatrik 100 0 0 100
Social omsorg 1 100 100 0 0
Social omsorg 2 100 0 100 0
Omvårdnad 1 100 100 0 0
Omvårdnad 2 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 1 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 2 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100

Programfördjupning Hälso- och sjukvård

Programfördjupning Barn- och ungdomssjukvård

Programfördjupning Psykiatri