Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av människokroppen och hur de vanligaste sjukdomarna behandlas och förebyggs?

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Efter vård- och omsorgsprogrammet kan du arbeta med barn, äldre och personer med funktionsnedsättning som undersköterska, skötare eller vårdare. Du har mycket goda möjligheter att få arbete efter examen och du får också en bra grund för fortsatta studier.

Praktik hela vägen

Här på vård- och omsorgsprogrammet tränar du patientvård, omsorgsarbete, injektionsteknik och omläggning av sår. Vi har ett väl utbyggt samarbete med verksamheterna inom vården. Under utbildningen får du 15-20 veckors yrkeserfarenhet, på Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Din APL i åk 1 och åk 2 ligger inom äldrevård, hemsjukvård eller rehabilitering och i åk 3 gör du din APL i sjukvården, psykiatrin eller barnsjukvård.

Vidareutbildning

På vård- och omsorgsprogrammet kan du avlägga både yrkesexamen och studieförberedande examen. Du kan med andra ord välja att arbeta i ditt yrke och sen studera vidare om du vill. Vidareutbildningar finns både inom yrkeshögskolan och på högskola/universitet. På yrkeshögskolan kan du till exempel utbilda dig till ambulanssjukvårdare eller tandsköterska. Du som väljer att läsa kurser som ger högskolebehörighet kan läsa vidare på högskola/universitet till yrken som exempelvis sjuksköterska eller socionom.

Diplomerad utbildning

Utbildningen ingår i ett certifierat vård- och omsorgscollege. Om du går ut med minst betyget E i alla ämnen får du ett diplom som bevis på att du gått en kvalitetssäkrad utbildning. Med diplomet blir det lättare för dig att få jobb efter utbildningen. Det finns ett stort behov av välutbildad vård- och omsorgspersonal i hela Öresundsregionen, och här på vård- och omsorgsprogrammet får du den kunskap som behövs för ett utvecklande, stimulerande och utmanande arbete bland människor.

Fördjupningar inom programmet

Inom vård- och omsorgsprogrammet kan du välja någon av de här fördjupningarna:

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård, ambulanssjukvård och räddningstjänst är ofta den första vård som når fram vid till exempel en olycka. Det är intensivt och du behöver kunna ta snabba beslut. Med den här fördjupningen får du Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom akutsjukvården. Genom vårt samarbete med ambulans- och räddningstjänst får du fördjupade kunskaper inom dessa områden. Yrkesverksamma poliser, brandmän, ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor deltar i utbildningen.

Barn- och ungdomssjukvård

Här lär du dig om både friska och sjuka barns och ungdomars behov och utveckling. Du får Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom barnsjukvården. Även i den här fördjupningen får du fördjupade kunskaper inom ambulans- och räddningstjänst.

Psykiatri

I denna fördjupning får du fördjupade kunskaper för att kunna möta människor med olika funktionsnedsättningar (tex psykiska och kognitiva) och deras individuella behov i sin vardag. Du får Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom verksamheter inom LSS eller socialpsykiatrin.

Poängplaner

Poängplanerna kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.

Poängplaner Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 0 50
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50 0
Religionskunskap 1 50 0 50 0
Samhällskunskap 1 A 1 50 0 0 50
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma ämnen 1400 poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 50 0 0
Anatomi och fysiologi 2 50 50 0 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 100 0 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 0 100 0
Psykiatri 1 100 0 100 0
Psykiatri 2 100 0 0 100
Psykologi 1 50 0 50 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 0 0 50
Gerontologi och geriatrik 100 0 0 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0
Social omsorg 1 100 100 0 0
Social omsorg 2 100 0 100 0
Omvårdnad 1 100 100 0 0
Omvårdnad 2 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 1 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 2 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Historia 1 A 1 50 0 0 50
Idrott och hälsa 1 100 100 0 0
Matematik 1 100 100 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50 0
Religionskunskap 1 50 0 50 0
Samhällskunskap 1 A 1 50 0 0 50
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Programgemensamma ämnen 1400 poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 50 0 0
Anatomi och fysiologi 2 50 50 0 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 100 0 0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 0 100 0
Psykiatri 1 100 0 100 0
Psykiatri 2 100 0 0 100
Psykologi 1 50 0 50 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 0 0 50
Gerontologi och geriatrik 100 0 0 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0
Social omsorg 1 100 100 0 0
Social omsorg 2 100 0 100 0
Omvårdnad 1 100 100 0 0
Omvårdnad 2 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 1 100 0 100 0
Hälso- och sjukvård 2 100 0 0 100
Individuellt val 200 poäng 0 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100

Programfördjupning Hälso- och sjukvård


Programfördjupning Barn- och ungdomssjukvård


Programfördjupning Psykiatri