Upptäck Rönnowska skolan – mer än bara utbildning!

När du väljer att studera hos oss på Rönnowska skolan får du mer än bara undervisning. Vi strävar efter att se till att du lyckas i din skolgång och därför har vi flera olika resurser som finns till din tjänst om du behöver stöd och hjälp.

Elevhälsa

På Rönnowska Skolan har vi ett stort elevhälsoteam (EHT) som arbetar förebyggande för att du ska må bra och få det stöd du behöver här i skolan. Det handlar om att du ska få förutsättningar för att må bra, trivas i skolan och främja din närvaro. I teamet har vi lite olika roller: EHT-koordinatorer, SYV, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolvärdar.

Kontakta elevhälsan?

Biblioteket

På Rönnowska skolan har vi enastående biblioteksresurser som är till för dig. Vårt skolbibliotek är mer än bara en plats att låna böcker: det är en öppen dörr till kunskap, gemenskap och ständig utveckling. På vårt bibliotek jobbar Anna och Cecilia. 

Vårt bibliotek är en tydlig del av skolans pedagogiska vision. Biblioteket samverkar med skolans pedagogiska personal och skolledning kring elevernas lärande. Det stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga och deras digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och sociala medier. Biblioteket är inte bara öppet och tillgängligt under hela skoldagen utan bibliotekarierna erbjuder stöd till enskilda och grupper i lärprocesser. 

Biblioteket finns som resurs till elever och personal i litteratur- och medieanvändning.

Rönnowska skolans bibliotek  har vid flertalet tillfällen, senast 2019, fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK.