Upptäck Rönnowska skolan – mer än bara utbildning!

När du väljer att studera på Rönnowska skolan får du mer än bara undervisning. Vårt mål är att du ska lyckas i din skolgång och därför har vi flera olika resurser till din tjänst om du behöver stöd och hjälp.

Elevhälsa

Vi har ett stort elevhälsoteam (EHT) som arbetar förebyggande för att du ska få bästa möjliga förutsättningar för att trivas, må bra och få det stöd du kan behöva. I teamet ingår EHT-koordinatorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolvärdar.

Kontakta elevhälsan?

Biblioteket

Rönnowska skolan har enastående biblioteksresurser som är till för dig. Skolbiblioteket är mer än en plats att låna böcker på: det är en öppen dörr till kunskap, gemenskap och utveckling. På vårt bibliotek jobbar Anna och Cecilia. 

Biblioteket är en tydlig del av skolans pedagogiska vision. Biblioteket samverkar med skolans pedagogiska personal och skolledning kring ditt och de andra elevernas lärande. Det stärker läs- och kommunikationsförmågan och den digitala kompetensen med fokus på information och sociala medier. Biblioteket är öppet och tillgängligt under hela skoldagen och bibliotekarierna erbjuder stöd till enskilda och grupper. Biblioteket finns som resurs för elever och personal för användning av litteratur och medier.

Biblioteket finns som resurs till elever och personal i litteratur- och medieanvändning.

Rönnowska skolans bibliotek har vid flertalet tillfällen, senast 2019, fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK.