Vuxenutbildning

På Rönnowska skolan finns utbildningar även för dig som är vuxen. Vi är en skola med lång erfarenhet att utbilda till en rad olika hantverksyrken, yrken där det råder stor efterfrågan på utbildad personal.

Du behöver inte ha några förkunskaper om yrket du vill utbilda dig till, vi lär dig allt från grunden. Under en del av utbildningstiden lär du dig yrket av våra skickliga yrkeslärare i Rönnowska skolans verkstäder/kök/metodrum och klassrum. Resterande del av din utbildning gör du hos en handledare ute på ett företag, APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du har nytta av när du söker arbete efter avslutad utbildning. Det är inte ovanligt att man blir anställd på sin APL-plats.

Lärlingsvux

Cirka 70% av utbildningen sker genom APL-plats.

Yrkesvux

Cirka 15% av utbildningen sker genom APL-plats.

Kontakt

Kontakta oss så berättar vi gärna mer eller ta reda på ytterligare information om vuxenutbildningar här.