Vuxenutbildning

På Rönnowska skolan finns utbildningar även för dig som är vuxen. Vi har lång erfarenhet av att utbilda till en rad olika hantverksyrken, yrken där det råder stor efterfrågan på utbildad personal.

Du behöver inte ha några förkunskaper om yrket du vill utbilda dig till, utan får lära dig det från grunden. Under en del av utbildningstiden lär du dig yrket av våra skickliga yrkeslärare i Rönnowska skolans verkstäder/kök/metodrum och klassrum. Resterande del gör du hos en handledare ute på ett företag i form av APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du har nytta av när du söker jobb efter utbildningen. Det händer ofta att man blir anställd på sin APL-plats.

Lärlingsvux

Cirka 70 procent av utbildningen sker genom APL-plats.

Yrkesvux

Cirka 15 procent av utbildningen sker genom APL-plats.

Kontakt

Kontakta oss så berättar vi gärna mer eller ta reda på ytterligare information om vuxenutbildningar här.