Vill du jobba med teknik samtidigt som jobbet är fysiskt och rörligt?

Vill du gå ett program som erbjuder den senaste kunskapen och tekniken inom värme, vatten, fastighet och kyla? Vill du lära dig ett yrke som ger goda möjligheter till fast anställning med bra avtal och villkor? Vill du dessutom ha en utbildning som rekommenderas av dina framtida arbetsgivare? 

Då ska du läsa VVS- och fastighetsprogrammet. Det ger dig en bra och efterfrågad utbildning som leder till ett fritt och självständigt arbete inom VVS-, ventilations- eller fastighetsbranschen. 

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

På plats i arbetslivet

Under en del av din utbildning är du ute på ett företag inom branschen för att lära dig mer. Du följer med din handledare till kunder eller arbetar internt på företaget och får möjlighet att visa din talang.

Har du frågor?

Kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare.

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktningar

 • Ventilationsteknik
 • VVS
 • Fastighet

Sökkod:

Vad kan programmet leda till?

Efter din utbildning är du behörig för vidare högskolestudier. Du kan även yrkesarbeta som VVS-montör, fastighetsskötare eller kyltekniker.

VVS-college – ett samarbete mellan skola och bransch. 

Ett branschcertifierat VVS-college ger dig de kunskaper som företagen förväntar sig att du ska ha. När du har gått ett VVS-college är du attraktiv för företag som erbjuder praktikplatser och anställning.

Läs mer om VVS-college här.

Våra inriktningar

Ventilationsteknik

En av förutsättningarna för god inomhusmiljö är en väl fungerande ventilation. Den här inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom just ventilation. Du lär dig också mycket om arbetsmiljö och om hur du arbetar säkert och ergonomiskt som en naturlig del i undervisningen.

 • Du lär dig service, drift, underhåll, mätning och injustering av ventilationssystem. 
 • Du utbildas i plan- och sektionsritningar för installation, flödesschema samr styr- och reglerschema. 
 • Du får kunskaper inom reglerteknik och energioptimering samt utvecklar din förmåga att felsöka och reparera tekniska anläggningar och system. 
 • Du utvecklar din förmåga att granska arbetsuppgifter utifrån resursanvändning, kvalitet och säkerhetskrav. 

VVS

Denna inriktning är för dig som är intresserad av att jobba med vatten, värme och sanitetsteknik. Vatten är ett viktigt livsmedel som många tar för givet. Inriktningen ger dig kunskap om de branschrekommendationer, bestämmelser och lagar som råder för att säkerställa vår vattenkvalitet. Du får praktiska och teoretiska kunskaper inom värme- och sanitetsteknik och lär dig hur system är uppbyggda och fungerar. Du lär dig också hur de monteras och demonteras på ett säkert, energieffektivt och miljövänligt sätt. Andra viktiga moment är installation och montering av badrum, kök, pannor och värmepumpar samt svetsning och andra former av värmeinstallationer och anläggningar.

Utbildningen ger dig kunskap i att projektera, värmeberäkna och dimensionera VVS-system. Det leder till ett yrke med en ljus framtid, där tekniken utvecklas för miljöns och energieffektivitetens bästa.

Fastighet

Den här inriktningen ger dig kunskaper om uppbyggnad av energitekniska installationer i olika anläggningar för fastigheter. Du lär dig om olika systems komponenter och om hur man gör tekniska dokumentationer som en del av drift och underhåll. Inriktningen ger dig även kunskaper om:

 • Fastigheters uppbyggnad och underhåll av yttre och inre skal av fastigheter
 • El, så att du har hög och relevant kompetens 
 • Inomhusmiljö/klimat samt uppbyggnad och underhåll av ventilationssystem
 • Olika riktlinjer och lagar gällande inomhusklimat för att kvalitetssäkra en god inomhusmiljö
 • Underhåll av utemiljöer
 • Energieffektivisering för fastigheter  
 • Lättare drift och underhåll av värmesystem, vattensystem, avloppssystem och felsökningar av styr- och reglerteknik 

Med ett jobb inom fastighet kommer du att ha mycket kundkontakt med boende och hyresgäster, varför utbildningen lyfter vikten av en positiv attityd och en känsla för service och trivsel. Du får även utveckla din förmåga att kommunicera på ett effektivt sätt för att kunna hålla en fastighet i drift. Du lär dig att leda och fördela olika projekt samt får kunskaper inom entreprenörskap och företagande.

Poängplan

Poängplaner VVS och fastighet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1A1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1A1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1A1 50
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Elkraftteknik 100
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100
Verktygs- och materialhantering 100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1A1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1A1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1A1 50
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Elkraftteknik 100
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100
Verktygs- och materialhantering 100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktning VVS

Inriktning Ventilationsteknik

Inriktning Fastighet