Vill du jobba med teknik samtidigt som jobbet är fysiskt och rörligt?

Vi erbjuder en bra och efterfrågad utbildning av vårt program som leder till ett fritt och självständigt arbete inom VVS- ventilations- eller fastighetsbranschen. 

Vill du jobba med teknik samtidigt som jobbet är fysiskt och rörligt? Vill du gå på ett program som erbjuder det senaste uppdateringarna inom värme, vatten, fastighet och kyla? Vill du lära dig ett yrke som ger dig goda möjligheter till fast anställning med bra avtal och villkor? Vill du dessutom ha en utbildning som rekommenderas c av dina framtida arbetsgivare? 

Då skall du läsa VVS- och fastighetsprogrammet hos oss!

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Arbetslivet

Under en viss tid av din utbildning är du ute på ett företag inom branschen för att lära sig mer. Där följer du med din handledare ut till kunder eller arbetar internt på företaget och får möjlighet att visa din talang.

Har du frågor?

Kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare.

VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktningar

 • Ventilationsteknik
 • VVS
 • Fastighet

Sökkod:

Vad kan programmet leda till?

Efter din utbildning hos oss är du behörig för vidare högskolestudier. Möjliga framtida yrken för dig är VVS-montör, fastighetsskötare, kyltekniker

VVS-college – ett samarbete mellan skola och bransch. 

Ett branschcertifikat VVS-college ger eleverna förutsättningarna att få de kunskaper som företagen förväntar sig att de ska ha när de slutar skolan. Elever från ett VVS-colleget är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter utbildningen.

Läs mer om VVS-college här.

Våra inriktningar

Ventilationsteknik

För att uppnå god inomhusmiljö är en av förutsättningarna en väl fungerande ventilation och på denna inriktningen får du fördjupade kunskaper inom just detta. Din arbetsmiljö och din förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt är mycket viktigt och en naturlig del i undervisningen.

 • Du lär dig service, drift, underhåll, mätning och injustering av ventilationssystem. 
 • Du utbildas i plan- och sektionsritningar för installation, flödesschema samr styr- och reglerschema. 
 • Du får kunskaper inom reglerteknik och energioptimering samt utvecklar din förmåga att felsöka och reparera tekniska anläggningar och system. 
 • Du utvecklar din förmåga att granska arbetsuppgifter utifrån resursanvändning, kvalitet och säkerhetskrav. 

VVS

Denna inriktning är för dig som är intresserad av att arbeta med vatten, värme och sanitetsteknik. Vatten är ett viktigt livsmedel och är något många tar för givet. Inriktningen ger dig kunskap om de branschrekommendationer, bestämmelser och lagar som råder för att säkerställa vår vattenkvalitet. Du får även praktiska och teoretiska kunskaper inom värme- och sanitetsteknik där du lär dig hur system är uppbyggda och fungerar. 

Du lär dig också hur de monteras och demonteras säkert, energieffektivt och miljövänligt. Installationer och monteringar som badrum, kök, svetsning, panninstallation, värmepumpar och andra former av värmeinstallationer och anläggningar är en del av momenten inom inriktningen. 

Utbildningen ger dig också kunskap att kunna projektera, värmeberäkna och dimensionera VVS-system. Yrket har en öppen och ljus framtid där tekniken förändras hela tiden för både miljön och energiförbrukningens bästa. 

Fastighet

Fastighetsinriktningen är en inriktning som ger dig kunskaper om uppbyggnad av energitekniska installationer i olika anläggningar för fastigheter. Du lär dig även om olika systems komponenter och hur man gör tekniska dokumentationer som en del av drift och underhåll för fastigheter. Inriktningen ger dig även kunskaper om:

 • Fastigheters uppbyggnad  och hur man underhåller både yttre och inre skal av fastigheter
 • Relevant elkompetens 
 • Inomhusmiljö/klimat, hur ventilationssystem är uppbyggda samt hur de kan underhållas
 • Olika riktlinjer och lagar gällande inomhusklimat för att kvalitetssäkra en god inomhusmiljö
 • Underhåll av utemiljöer
 • Energieffektivisering för fastigheter  
 • Lättare drift och underhåll av värmesystem, vattensystem, avloppsystem och felsökningar av styr och reglerteknik 

Inom fastighet kommer du att ha mycket kundkontakt vilket gör att vi inom utbildningen även lägger stor vikt vid att du ges möjlighet att utveckla en positiv attityd samt en känsla för service, då man arbetar för de boendes och hyresgästernas trivsel. Dessutom får du vidare utveckla förmågan att kommunicera med andra på ett effektivt sätt för att kunna hålla en fastighet i drift . Att läsa fastighetsinriktningen ger dig också kunskaper i hur man kan leda och fördela olika projekt samt kunskaper inom entreprenörskap och företagande.

Poängplan

Poängplaner VVS och fastighet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1A1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1A1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1A1 50
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Elkraftteknik 100
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100
Verktygs- och materialhantering 100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1A1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1A1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1A1 50
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Elkraftteknik 100
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100
Verktygs- och materialhantering 100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktning VVS

Inriktning Ventilationsteknik

Inriktning Fastighet