Rönnowska skolan

Rönnowska skolan är det självklara valet för dig som vill gå ett yrkesprogram. När du läser ett yrkesprogram hos oss får du både en yrkesexamen och möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier. Du får både praktisk och teoretisk kompetens och möjlighet att knyta kontakter med näringslivet redan under studietiden. Våra program har arbetsplatsförlagt lärande, där lärandet sker ute på företagen. De flesta av våra elever har arbete direkt efter studenten. Rönnowska skolan formar framtidens branscher!